Monthly Archives: February 2013

Wielokulturowość – da się lubić!

Image

Wrocław to miasto, w którym od lat przenikają się kultura polska i niemiecka. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co Polacy – Wrocławianie wiedzą na temat Niemców i na odwrót – co mniejszość niemiecka, mieszkająca we Wrocławiu wie na temat Polaków i tutejszych zwyczajów i świąt.

Współpracowały z nami dwie koleżanki, Maja Juśkiewicz i Ania Jakimiak, które przeprowadziły ankiety.

Cel był jasny: chcieliśmy pokazać wzajemny stosunek dwóch narodowości, w jaki sposób się postrzegają. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest to postrzeganie stereotypowe, czy może postawa otwarta na wzajemną odmienność.

Oto WYNIKI naszych badań! Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi:

PYTANIA KIEROWANE DO WROCŁAWIAN – POLAKÓW:

  1. Opisz w trzech słowach, z czym kojarzy Ci się pojęcie „naród niemiecki”:Bez tytułuGłówne odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani, wiążą się z sytuacją gospodarczą Niemiec. Respondenci w sposób pozytywny myślą o Niemcach jako narodzie, podkreślają ich dobrą organizację. Uważają, że państwo niemieckie jest opiekuńcze i dba o swoich obywateli. Negatywne cechy narodu są związane z przeszłością historyczną obu narodów. Wśród rzadziej udzielanych odpowiedzi można było znaleźć takie skojarzenia, jak: faszyzm, okupacja. Są to jednak odpowiedzi jednostkowe. Oznacza to, że Wrocławianie w pozytywny sposób myślą o narodzie niemieckim!
  2. Czy zna Pan/Pani charakterystyczne dla Niemiec święta? Jeżeli tak, to jakie? Najwięcej odpowiedzi to OKTOBERFEST. Na kolejnym miejscu pojawił się Dzień Zjednoczenia Niemiec. Jak widać znajomość charakterystycznych świąt jest stosunkowo mała, aczkolwiek Święto Październikowe  wzbudza wśród młodego pokolenia entuzjazm 🙂
  3. Z jakim historycznym wydarzeniem kojarzysz nazwę dzielnicy Wrocławia Psie Pole? Zaskakująco mało (40%) osób znało odpowiedź na to pytanie. Pomimo faktu, iż większości ankietowanych kojarzy nazwę z bitwą (30% spośród znających odpowiedź), tak tylko nieliczni potrafili określić skąd pochodzi nazwa dzielnicy( 10%).

PYTANIA KIEROWANE DO MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ:

  1. Czy spotkały Pana/Panią jakieś nieprzyjemności ze strony Polaków? Co ciekawe, połowa osób nie spotkała się nigdy z uprzedzeniami, które związane byłyby z ich pochodzeniem. Druga połowa osób spotkała się z docinkami, 3 osoby zaznaczyły, że Polacy nazywali ich szwabami, 3 osoby wskazały porównania do hitlerowców, czy też pytanie o przynależność członków rodziny do SS. Wśród ankietowanych pojawiły się także inne wyzwiska, nieprzyjemności w przypadku problemów z językiem polskim, uszczypliwości, które wynikały z błahych powodów lub bez konkretnej postawy, a także uprzedzenie ze strony osób starszych, obawiających się „o swoje domy”. Zdziwił nas fakt, że tylko 2 osoby wskazały na problemy administracyjne, które wynikały  z ich pochodzenia. Pierwszą osobą jest kobieta, która żyje we Wrocławiu od 28 lat. Wspomina w swej ankiecie o problemach, takich jak duża biurokratyzacja, niekompetencja polskich urzędników, brak znajomości przepisów i języka. Zwraca jednak uwagę na to, że problemy pojawiały się zwłaszcza dawniej. Drugą osobą jest kobieta, która mieszka we Wrocławiu od urodzenia, jednak spotkała się z problemami dotyczącymi tłumaczenia dokumentów niemieckich, np. aktami urodzenia jej rodziców.
  2. Z czym kojarzy się Panu/Pani naród polski? Bardzo miłe zaskoczenie. Najwięcej razy pojawiło się słowo walka/waleczność, ponadto duma, patriotyzm, wiara, katolicyzm, miłość, przyjazność , religijność, piękne kobiety. Niestety, pojawiły się także negatywne określenia, takie jak antysemityzm, cwaniactwo, przekręty, kłótnie, wojny, komuna, jednak występowały one w mniejszości.
  3. Z czym kojarzy się Panu/Pani Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Tylko 2 osoby napisały, że nie kojarzy się z niczym. Pozostałe osoby miały pozytywne skojarzenia, takie jak dobroczynność, piękna manifestacja, wesoła akcja. Odpowiedzią, która nas rozbawiła było – „pospolite ruszenie”. Poza tym zdecydowanej większości mniejszości niemieckiej kojarzy się z Jurkiem Owsiakiem, koncertami, serduszkami oraz oczywiście zbieraniem pieniędzy na rzecz chorych dzieci.
  4. Czy zna Pan/Pani jakieś polskie święta? Najczęściej pojawiło się Święto Odzyskania Niepodległości. Kolejnym wiodącym prym świętem okazało się Boże Narodzenie (aż 50% respondentów). Tyle samo razy pojawiło się także święto 3Maja. Warto zauważyć, że oprócz Święta Niepodległości, 3Maja oraz rzadziej pojawiających się odpowiedzi takich jak: 1Maja, 1Listopada, Barbórka, Sobótki – najczęściej wymieniane były wszystkie inne święta katolickie (Wielkanoc 6 razy, Boże Ciało 4 razy, czy też Popielec, Matki Zielnej lub po prostu  – święta katolickie). Zaskoczyło nas to, że aż tyle osób mniejszości niemieckiej kojarzy nasze tradycyjne polskie święta ze świętami religijnymi.

Podsumowując tę krótką ankietę – dostarczyła nam wiele ciekawych wniosków. Po pierwsze – większości mniejszości niemieckiej tradycyjne polskie święta kojarzą się z świętami religijnymi. Dużo osób znało święta, takie jak 11Listopada czy 3Maja, co może świadczyć o tym, że są oni zainteresowani polską kulturą. Świadczy o tym także fakt, że zdecydowana większość kojarzyła, czym jest Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Na podstawie ankiety uważamy, że mniejszości niemieckiej we Wrocławiu żyje się dobrze. Osoby te nie mają wielu problemów z administracją publiczną. Niestety, spotykają się czasem z uprzedzeniami ze strony Polaków. Cieszy nas, że Polacy – Wrocławianie nie patrzą na Niemców stereotypowo, a doceniają ich dobrą organizację. Dodatkowo znają niemieckie święta, nie tylko słynny Oktoberfest, ale też Święto Październikowe.

Pozdrawiamy 🙂

zespół wtrybieotwartym

Twarze Azji

Image

Twarze Azji

Kolejny raz mijając tę dworcową wystawę, ale już nie w pośpiechu spojrzałam na zdjęcia Sławomira Pusza.
Projekt GaleriaOpen, czyli przestrzeń otwarta dla sztuki, kultury i kreatywności, bliska ludziom, dostępna.
Ekspozycję „Twarze Azji” w holu kasowym dworca Wrocław Główny można oglądać od 16 stycznia 2013 roku do połowy lutego.
Niesamowita kultura Azji i jej piękno uchwycone na tych zdjęciach wywołują uśmiech na twarzy:)
Polecamy!
zespół wtrybieotwartym